Handelsbetingelser

Læs mere om betingelserne for vores samarbejde

Tekst- og konsulentarbejde udbydes af:
Skribleren
Ved Klosteret 9, 1. mf.
2100 København Ø

CVR nr: 37765546
Email: tor@skribleren.dk
Mobil: 21 46 36 45
Web: skribleren.dk

Arbejdsområder

Jeg løser opgaver inden for tekstforfatning til hjemmesider, reklamer og marketing samt fungerer som ghostwriter af artikler til pressen og andre medier. Jeg udfører ligeledes løbende ad hoc arbejde såsom administration af Google Ads, MailChimp m.m.

Priser og betaling

Jeg løser udelukkende opgaver for erhvervskunder, og derfor er alle priser oplyst ex. moms. Det er altid muligt at få et uforpligtende tilbud på tekstarbejdet, og afhængig af opgavens omfang vil dette tilbud være enten fast eller estimeret.
Medmindre andet er aftalt, vil betalingen skulle falde 5 hverdage efter afsendt faktura. Ved for sen betaling tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK pr. rykker. Derfra benyttes Dansk Inkasso.

Jeg tilbyder tre muligheder for afregning:

Fakturering pr. opgave
Jeg sender en faktura umiddelbart efter du har godkendt produktet.

Klippekort
Betales forud før arbejdet påbegyndes. Klippekort giver en fast timerabat afhængig af kortets størrelse, og er gyldigt i 12 måneder fra købsdato. Ubrugte klip refunderes ikke. Tidsforbruget afregnes pr. kvarter og du kan altid følge med via EFFIHUB - der er et time- og klippekortsystem - hvor du får din egen unikke adgang. På den måde er forbruget altid gennemsigtigt.

Fast Samarbejdspartner – fast månedlig betaling
Jeg arbejder fast et antal timer i din virksomhed hver uge/måned. Det kan være et fast samarbejde eller over en periode. Tidsforbrug og løste opgaver ville kunne følges via time- og klippekortsystemet EFFIHUB. Arbejdet faktureres bagudrettet månedligt.

I tidsforbruget indgår:

  • Tekstforfatning og andre relaterede ydelser herunder SEO.
  • Møde- og køreaktivitet
  • Rådgivning
  • Research
  • Forberedelse
  • Dialog med samarbejdspartnere

Udsendelse og bekræftelse af tilbud
Når vi har indgået en aftale, sender jeg dig et skriftligt tilbud via Billy. Du godkender og bekræfter aftalen ved at svare bekræftende på mailen. Arbejdet påbegyndes ikke før bekræftelsen.
Alle aftaler er bindende og uden returret.

Ændringer i det oprindelige tilbud
Skulle der opstår ændringer i opgaven undervejs, som ikke er inkluderet i det oprindelige tilbud, afregnes dette særskilt.
Inkluderet i tilbuddet
Der er inkluderet 3 korrekturgange pr. opgave. Ændringer derudover afregnes for sig.

Ansvar

Jeg gør altid mit yderste for at levere en høj kvalitet på mit arbejde.
Hver opmærksom på at det påhviler dig at tjekke grundigt og sikre, at de tekster du modtager fra mig, er fagligt korrekte og overholder alle de aspekter af lovgivningen, der er relevante for din virksomhed.
Det påhviler også dig at tjekke, at telefonnumre, e-mailadresser, adresse, navne og andre lignende oplysninger er korrekte
Jeg kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af udført arbejde med tekst, SEO, content marketing eller rådgivning.

Jeg garanterer ikke for effekten af mine ydelser herunder, men ikke begrænset til, placeringer på Google, øget trafik, salg eller anden konvertering.

Det er dit ansvar at alt materiale, som videregives til mig og anvendes i forbindelse med mit arbejde på din hjemmeside - herunder men ikke begrænset til tekst og billeder, overholder gældende lovgivning vedr. ophavsret.

Ophavsret til tekster

Ophavsretten til en tekst, jeg har skrevet for dig, overgår til dig, når du har betalt fakturaen for teksten.